FROST 993-01

- VARNING! 
STÄLL INTE DEKORATIONSBELYSNING FROST I SOLLJUS!
 
Dekorationsbelysning Frost är en produkt som är avsedd att användas inomhus, ej utsatt för direkt solljus.
Dock har det visat sig att personer även har ställt produkten i ett fönster eller i anslutning till ett fönster där solen har kunnat lysa på produkten.
I samband med solljus så kan produkten tack vare sin runda form fokusera solljuset så att en brännpunkt uppstår.
 
Vi vill därför varna konsumenter som har köpt vår 993-01 Frost att det finns en risk för brand om produkten ställs så att solen kan belysa den.
 
frost på bord.jpg

Observera att det inte är produkten i sig som är farlig, utan det är i kombination med solljus som produkten kan fungera ungefär som ett förstoringsglas eller en vattenfylld blomvas i glas.
 
Mer information om fenomenet med vattenfyllda genomskinliga föremål som ställs i solljus kan ni läsa på konsumentverkets sida där man informerar om att glas i sol är en brandrisk.
https://www.hallakonsument.se/produktsakerhet/glas-i-sol/