Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Star Trading i Svenljunga AB, organisationsnummer 556123-0300, nedan Star Trading, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och lagrar. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och följa aktuellt regelverk i form av Dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR).

Typ av data vi samlar in och syfte

Du som besökare av hemsidan

Under normal webbplatsanvändning samlar vi in vanliga loggdata för webbservrar. Sådana data kan normalt inte användas för att identifiera dig personligen eller avslöja någon annan information av personlig karaktär. Vi använder webbserverns loggdata för att ta fram statistik och mäta webbplatsaktivitet för att kunna förbättra din webb-upplevelse.

Funktionen ”Sök din närmaste butik” använder en platstjänst som identifierar din position för att kunna söka fram återförsäljare närmast dig. Via webbläsarinställningarna väljer du själv om du vill tillåta platstjänster eller ej.

Vi kan dessutom spara viss information på din enhet i form av ”cookies”. Cookies används av tekniska skäl för att underlätta din användning av webbplatsen men även för att ge information till ägaren av webbplatsen. Du kan ställa in datorn på att blockera cookies. Det innebär dock att vi inte kan garantera att alla delar av webbplatsen fungerar som de ska.

Vi hanterar ovan uppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster. Vi säljer aldrig din data till tredje part, men kan dela den med våra leverantörer för analys eller för att kunna förbättra webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller här. Dessa uppgifter lagras i upp till 24 månader.

Om du är företagskund till oss och har inloggningsuppgifter till hemsidan sparar vi även dina uppgifter i andra system med stöd av fullgörande av avtal, se nedan.

Om du kontaktar oss

Du kan välja att kommunicera med Star Trading på många olika sätt, t.ex. via mail, sociala medier eller per telefon. Om du av någon anledning kontaktar oss så hanterar vi de uppgifter som du själv lämnar till oss i syfte att behandla ditt ärende. Det kan t.ex. handla om att vi sparar det mail du har skickat till oss. Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning). Denna typ av information lämnas normalt inte ut till tredje man såvida det inte krävs för att hjälpa dig på bästa sätt, t.ex. om vi skall skicka något till dig eller för att hänvisa dig till någon av våra återförsäljare. Vi raderar normalt dina uppgifter kort tid efter att ditt ärende har avslutats, såvida en längre lagringstid inte krävs av annan rättslig grund (t.ex. fullgörande av avtal eller enligt annat lagrum såsom bokföringslagen).

Sociala medier

Star Trading använder sociala medier för att interagera med våra kunder, men är inte personuppgiftsansvarig för den personliga information du delar där. Vi samlar normalt inte in någon information om dig från dessa plattformar förutom om det behövs för att t.ex. skicka ett pris till dig om du vunnit någon av våra tävlingar. I dessa fall har vi en direktkontakt med dig, se ovan.

Du som kund eller leverantör till oss

Star Trading sparar i första hand uppgifter om de företag vi gör affärer med, men för avtalsändamål samt kontaktinformation sparar vi även personliga uppgifter om kontaktpersoner på respektive företag. De personuppgifter vi samlar in och lagrar inkluderar normalt endast dina kontaktuppgifter och titel samt övrig information relaterad till din yrkesroll. I egenskap av företagsrepresentant kan dina uppgifter komma att lagras på avtal, order, orderhistorik, fakturor och liknande. Denna information behandlar vi med stöd i rättslig skyldighet på grund av vår bokföringsskyldighet. Personuppgifter på order, fakturor, avtal och dylikt lagrar vi därför i upp till 8 år med stöd av bokföringslagen, varefter vi anonymiserar datat så att endast företagsuppgifter kvarstår.

Vi använder även din kontaktinformation för att kontakta dig via riktad marknadsföring. Detta gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund eller leverantör. Denna typ av information lagras så länge du är kund hos / leverantör till oss. Vi strävar efter att löpande uppdatera våra register. Om du lämnar din tjänst så raderar vi dina personuppgifter från vårt kund/leverantörs-register men behåller företagets uppgifter.

Vi kan komma att dela din information med våra tjänsteleverantörer, bl.a. för drift och underhåll av vår hemsida och övriga system samt till speditionstjänster för fullgörande av avtal. Vi kan även komma att dela din information till tredje part för revision och andra lagstadgade ändamål.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt vedertagen informationssäkerhet. Detta innebär att vi skyddar dina uppgifter med både tekniska lösningar och organisatoriska rutiner och regler. I de fall då vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part har vi ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa parter för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om och hur vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativ avgift om du begär ett sådant utdrag flera gånger under samma år.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse om dina uppgifter är felaktiga samt komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du som kund hos oss har ett inloggningskonto på vår hemsida kan du själv redigera dina kontaktuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:

Star Trading AB
Star Street 1, 512 50 Svenljunga
Tel: 0325 – 12000
E-Post: info@startrading.com