Säkra produkter med hög kvalitet

Du skall känna dig trygg med en produkt från Star Trading.
Oavsett om det gäller elsäkerhet eller andra produktkrav så kan du vara säker på att vi gör allt för att våra produkter skall vara säkra samt uppfylla gällande lagar och förordningar.

Vi strävar efter att våra produkter skall hålla bästa möjliga kvalitet. I kvalitetsbegreppet ligger inte enbart produkternas hållbarhet och funktion utan även att all nödvändig dokumentation finns, att märkningen är korrekt och att det finns tydliga användarinstruktioner.

Vi arbetar också i nära samarbete med våra leverantörer med att bygga upp kvalitetssystem och säkerställa att produktionen sker under kontrollerade former.

Förutom diverse kontroller såsom funktionskontroll och okulär besiktning som sker på varje artikel under tillverkningen så görs även noggranna stickprovskontroller innan artiklarna får skeppas från fabrik. När varorna kommer till vårt centrallager görs ytterligare stickprovskontroller och tester.
Allt för att säkerställa att produkten lever upp till våra krav.

Miljö

Vi följer gällande lagar och direktiv på miljöområdet och arbetar aktivt inom branschföreningar med dessa frågor.

Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till El-kretsen och FTI. Vi jobbar också kontinuerligt med att minska plastanvändningen i våra förpackningar och med ett certifikat i FSC (Forest Stewardship Council) hjälper vi till med ett hållbart skogsbruk.

Men ett av våra kanske främsta miljöansvar är förstås att hela tiden utveckla produkter med största möjliga energieffektivitet. 

 

 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, Grafik

Automatiskt genererad beskrivning

Socialt ansvar

Merparten av vår produktion sker idag på fristående fabriker i Asien. Star Trading ställer höga krav på att det skall vara goda arbetsförhållanden på dessa fabriker. Detta säkerställer vi genom ett långvarigt samarbete med amfori BSCI som med regelbundna fabriksinspektioner hjälper oss att upprätthålla och ständigt förbättra arbetsförhållanden på fabrikerna.

Genom amfori BSCI säkerställs följande:

 • Arbetstagarnas medbestämmanderätt och skydd
 • Rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
 • Ingen förekomst av diskriminering, våld och trakasserier
 • Rättvis lön
 • Anständiga arbetstider
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Ingen förekomst av barnarbete
 • Särskilt skydd för unga arbetare
 • Ingen förekomst av otrygga anställningsförhållanden
 • Ingen förekomst av skuldslaveri, tvångsarbete eller människohandel
 • Miljöskydd
 • Etiskt affärsbeteende

En bild som visar Teckensnitt, text, logotyp, Grafik

Automatiskt genererad beskrivning