• warranty_w04.jpg

   

  Garanti

  På våra LED-ljuskällor lämnar vi 3 års garanti*. Garantitiden gäller från transaktionsdatumet som framgår på kvittot. Om en LED-ljuskälla slutar fungera inom garantitiden p.g.a. produktfel får köparen en likvärdig ersättningsprodukt alternativt pengarna tillbaka (beroende på vad inköpsstället väljer) mot uppvisande av kvitto hos inköpsstället. Endast kostnaden för produkten ersätts.

  Star Trading förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om giltigheten för alla garantianspråk samt att analysera defekta produkter. Därför måste du returnera den defekta LED-ljuskällan till inköpsstället. I de fall produkten skickas istället för att lämnas står du som avsändare själv för fraktkostnaden. Kontakta alltid inköpsstället före du skickar tillbaka produkten.

  Reklamationer i enlighet med garantivillkoren skall alltid ske vid inköpsstället. Endast om inköpsstället inte längre är tillgängligt p.g.a. nedläggning skall Star Trading kontaktas direkt.
  Denna garanti gäller endast inom Europa.

   

  Denna garanti gäller för tillverkningsfel om följande villkor är uppfyllda:

  - Ljuskällan har installerats och använts under normala användningsförhållanden och i enlighet med installationsföreskrifterna och produktinformationen för den aktuella produkten.

  • Dimmerkompatibla produkter skall endast användas med de dimrar som Star Trading rekommenderar till aktuell modell.
  • Om icke-IP-klassade produkter används i fuktiga miljöer skall de användas i en sluten och skyddande armatur så att lampan inte utsätts för fukt. IP-klassade produkter som används i fuktiga miljöer skall endast användas i armaturer med passande tätning som sluter tätt över basen och skyddar sockeln.
  • Produkten skall ha använts i den omgivningstemperatur som anges. I de flesta fall är detta en lägsta temperatur om -20°C och en högsta temperatur om +40°C. Om inget annat anges för aktuell produkt gäller 25°C±10%.
  • Antalet av- och på-cykler skall inte ha överstigit 15 000.
  • Spänningen som produkten matas skall inte ha avvikit med mer än ±10% från produktens märkspänning.
  • Luftfuktigheten har inte överstigit 80%.
  • Ljuskällan har inte varit täckt av något material (undantaget IP-klassade lampor som skall delvis täckas av packningar på IP-klassade armaturer).

   

  - Produkten har inte ändrats eller reparerats på något sätt. Detta inkluderar om produktens märkning har gjorts oläslig.

   

  Garantin gäller inte om:

  - Produkten har använts med reglerdon (exempelvis skymningsrelä, dimmer, elektroniskt relä, styrsystem) andra än de Star Trading rekommenderar.

  - Produkten har skadats genom ovarsam hantering, skadegörelse, transport, djur, vatten, olycka såsom brand, extrema väderförhållanden, blixtnedslag eller liknande.

  - Spänningen i elnätet avviker med mer än ±10% från 220-240V, inklusive om detta har orsakats av blixtnedslag.

  Garantin påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

  *Garantin gäller inte reservlampor.


   

  TILLBAKA TILL STARTSIDAN -->