Våra produkter ska hålla hög kvalitet in i minsta detalj

Vi strävar efter att våra produkter ska hålla bästa möjliga kvalitet. Därför funktionstestas varenda artikel i fabrik. När varorna kommer till vårt centrallager gör vi sedan ytterligare stickprovskontroller och tester. Allt för att säkerställa att kvaliteten håller måttet. 
 
Vi arbetar också i nära samarbete med våra leverantörer med att bygga upp kvalitetssystem. I kvalitetsbegreppet ligger inte enbart produkternas hållbarhet och funktion, utan även att  dokumentation finns, att märkning är rätt och att användarinstruktioner finns och är tydliga.

Miljö

Vi följer gällande lagar och direktiv på miljöområdet och arbetar aktivt inom branschföreningar med dessa frågor. Vi tar vårt producentansvar genom att vara anslutna till El-kretsen och FTI. Vårt kanske främsta miljöansvar är förstås att hela tiden utveckla produkter med största möjliga energieffektivitet. 

el-kretsen_logo.svg 

fti_medtext_genomskinlig.gif