Kvalitet & Miljö

Kvalitet

Star Trading strävar efter att hålla bästa möjliga kvalitet. I fabrikerna funktionstestas samtliga exemplar och därtill sker stickprovstester vid ankomst till vårt centrallager. Vi arbetar också i nära samarbete med våra leverantörer för att bygga upp kvalitetssystem. Kvalitet för oss betyder dock inte endast produkternas hållbarhet och funktion, utan också dokumentation, märkning och användarinstruktioner.

Miljö

Vi följer gällande lagar och direktiv på miljöområdet och arbetar aktivt inom branschföreningar med dessa frågor. Star Trading tar sitt producentansvar genom att vara ansluten till El-kretsen och FTI. Dock ser vi som vårt främsta miljöansvar att hela tiden utveckla produkter med största möjliga energieffektivitet.