Rätt batteri för rätt ändamål!

Allt fler produkter drivs av batterier och de har en viktig del av funktionen. Därför är det viktigt att veta skillnaden mellan olika batterier. Batteriguiden reder ut de olika begreppen, ger svar på vanliga frågor och en översikt över vårt utbud av batterier.

När du väljer batteri behöver du veta vilka krav produkten har gällande batterityp, spänning och kapacitet.

Olika typer av batterier

Batterier delas normalt upp i två kategorier, primär- och sekundärbatterier.

Ett primärbatteri är ett engångsbatteri som inte kan återuppladdas. När det är uttömt är det förbrukat. Exempel på vanliga primärbatterier är alkaliska och knappcellsbatterier.

Ett sekundärbatteri är ett uppladdningsbart batteri som kan laddas upp gång efter gång och på så sätt återanvändas. Vanliga sekundärbatterier är NiMH (nickel-metall hydrid) och Li-Ion (litiumjon). NiMH är idag mest populärt bland uppladdningsbara cylinderformade batterier. Det är ett miljövänligt alternativ fritt från kadmium, som dessutom finns med högre kapacitet än engångsbatterier. NiMH-batteriet har en polspänning på 1,2 V och kan ersätta vanliga alkaliska batterier med polspänning på 1,5 V i nästan alla sammanhang. Li-Ion batterier har en hög energitäthet och en spänning på 3,2 V eller 3,7 V. De kan inte ersätta batterier med annan spänning även om storleken överensstämmer.

Tänk på att om din produkt kräver ett batteri av typen sekundär, kan det inte ersättas av ett primärbatteri. Som exempel kräver en solcellsprodukt ett uppladdningsbart batteri, medan ett LED-ljus för inomhusbruk kan använda vilket som.

Rätt spänning krävs för att produkten ska fungera felfritt

Måttenheten för spänning är Volt (V). Beroende på hur ett batteri är uppbyggt avger de lite olika spänning.

  • Ett alkaliskt batteri har en spänning på 1,5V.
  • Ett uppladdningsbart NiMH batteri har en spänning på 1,2V.
  • Ett uppladdningsbart Li-ion batteri har normalt en spänning på mellan 3,2V och 3,7V.

Batterispänningen är det viktigaste värdet du behöver ha koll på för att din produkt ska fungera felfritt. Sätter man av misstag i ett batteri med högre spänning än vad produkten är avsedd för, riskerar man att produkten går sönder eller t.o.m. blir farlig. Sätter man istället i ett batteri med en lägre spänning, finns risken att produkten inte fungerar riktigt som den ska. I de flesta fall går det dock utmärkt att ersätta ett 1,5V batteri med ett 1,2V.

De flesta batterier måste vara märkta med spänning, vilket gör det enkelt att se batteriets ”märkspänning”. Spänningen som anges på ett batteri avser ett fulladdat och obelastat batteri.

Kapacitet

Batteriets kapacitet avser den lagrade energin i batteriet och anges oftast i måttenheten Ah (Amperetimme) eller mAh (Milliamperetimme). Ampere är måttenheten för elektrisk ström, vilket innebär att kapaciteten är mängden ström som batteriet maximalt kan leverera under en timma. 

Som exempel kan ett uppladdningsbart batteri med kapaciteten 2000 mAh teoretiskt leverera ett strömuttag av 2000 mA under en timma, 200 mA under 10 timmar eller  20 mA under 100 timmar.

Alkaliska batterier

Alkaliska batterier är de idag mest använda engångsbatterierna och är helt fria från miljöfarliga metaller. Samtliga våra alkaliska batterier har hög kapacitet, sk Longlife.

Knappcellsbatterier

Ett knappcellsbatteri är ett engångsbatteri som liknar en knapp och finns i många olika storlekar. För litiumbatterier berättar namnet storleken på knappcellsbatteriet, tex CR2032 – 20mm i diameter och 3,2mm i höjd.

 

Uppladdningsbara batterier

Uppladdningsbara batterier, eller sekundärbatterier, används i solcellsprodukter där de laddas upp av solen. I vanlig hushållsbelysning kan de ersätta 1,5 V engångsbatterier. Ett uppladdningsbart batteri kan även laddas i en batteriladdare avsedd för rätt spänning.

Tips & Råd

  • Behåll batterierna i förpackningen tills de ska användas. De är färskvara.
  • Blanda inte nya och gamla eller batterier av olika fabrikat i en och samma produkt.
  • Kapaciteten i alkaliska batterier påverkas av faktiskt strömuttag - den blir lägre vid högt strömuttag än vid lågt. Angiven kapacitet avser användning vid lågt strömuttag.
  • Tänk på att alltid placera + och – pol åt rätt håll för att inte orsaka kortslutning.
  • När du behöver byta ett uppladdningsbart och exakt samma mAh inte finns, kan du använda närmast motsvarande batteri i vårt sortiment.
  • Uppladdningsbara batterier självurladdas, men kan enkelt laddas upp igen.

Vanliga frågor & svar

Påverkas batterier av olika temperaturer? 

Ja, extrem hetta eller kyla reducerar batteriets prestanda. 

Hur kan jag få mina batterier att hålla längre?

Plocka ur batterier ur enheter som inte kommer att användas på ett tag. Förvara de på en torr och ventilerad plats i rumstemperatur utan kontakt med solljus.

Vad menas med livslängd och cykel?

Batteriets livslängd beskriver antalet fulla upp-och urladdningar som ett batteri klarar av innan dess kapacitet understiger en viss nivå av sin ursprungliga kapacitet. Oftast benämns detta som cykler. 

Hur väljer jag rätt laddare till mina uppladdningsbara batterier?

Kontrollera vilken batterityp du avser köpa laddare till, vanligast förekommande är 1,2 V NiMH. En sådan laddare hittar du i vanlig dagligvaruhandel och kostar inte mycket. Det finns även universalladdare som klarar alla batterityper och de flesta storlekar men då till ett högre pris.

Var slänger jag ett uttjänt batteri? 

Batterier skall återvinnas på speciellt anvisade platser och återvinningsstationer.

Batterier från Star Trading